KST Sokol Halič
Klub slovenských turistov Sokol Halič

Zhodnotenie činnosti turistického oddielu KST SOKOL HALIČ v roku 2012

V predchádzajúcom období organizácia KST SOKOL HALIČ nevyvíjala pravidelnú činnosť. Akcie, ktoré usporadúvala až na Haličskú stovku, boli už skôr náhodného charakteru. Preto koncom roka 2011 bola zvolaná členská schôdza na ktorej bol zvolený nový výbor KST SOKOL HALIČ. Na tejto členskej schôdzi boli rozdelené jednotlivé úlohy, sprehľadnilo sa hospodárenie turistického oddielu a bol vypracovaný plán deviatich turistických podujatí na rok 2012. Našou prvou akciou bol jarný výstup na Lysec, ktorý sa konal 17. marca, čo bol najbližší víkend k 21. marcu, ktorý sa všeobecne považuje za prvý jarný deň. Týmto výstupom sme zahájili akciu 100 jarných kilometrov.

Táto akcia nám vyšla uspokojivo. Hlavnou snahou v priebehu tohto roka bolo obnoviť tradičné pochody, ktoré nám zanechali zakladatelia klubu. Sú to nasledovné akcie: Novoročný výstup na Javor, Výstup na Lysec, ďalej je to Májový prechod hrebeňom Poľany a tradičná Haličská stovka, ktorá sa koná v posledný májový víkend. Tohto roku sa konal už 15. ročník tohto pekného podujatia. V septembri bol uskutočnený prechod hrebeňom Západných Tatier. Naši členovia zvolili pomerne náročný výstup, ktorým zdolali vrcholy Baníkov a Tri kopy. Výstup trval 12 hodín. Poslednou tradičnou akciou roka je Vianočný pochod. Tento pochod vedie trasou Budiná – Bralce – Polichno – Lupoč – Halič. Je to vlastne naša známa haličská dvadsaťpäťka vo vianočnom vydaní. Všetky tieto pochody sme absolvovali a snažíme sa udržať ich pri živote.

Čaká nás posledný Vianočný pochod, ktorý sa bude konať 26. 12. 2012. Všetci, ktorí máte záujem spáliť kalórie z vianočných dobrôt ste naň srdečne pozvaní. Okrem týchto akcií sme sa v rámci klubu zúčastnili Novoročného výstupu na Javor, ktorý organizoval KST Divín a prechodu Slovenským rajom a Slovenským krasom. Pomohli sme pri organizácii pochodu žiakov Základnej školy M. R. Štefánika v Lučenci na Lysec, ktorý sa konal 3. októbra 2012. Tento pochod viedli ako sprievodcovia dvaja naši členovia. Členovia nášho oddielu sa zúčastnili aj splavovanie Ipľa, aj keď toto podujatie nie je pre turistov typické. V priebehu roka 2012 sme si nerobili veľké nádeje, že po niekoľkých rokoch nečinnosti všetky klubové akcie vyjdú podľa našich predstáv. Aj keď nám nevyšli niektoré naplánované turistické pochody, vyšli nám podujatia, ktoré sme neplánovali. Hlavné však je, že sa nám pomaly darí obnovovať tradície spojené s činnosťou nášho turistického klubu. Verejnosť sa o priebehu našich akcií môže dozvedieť z informačnej tabule, ktorá je umiestnená na stene budovy L-Café a je pravidelne aktualizovaná. Záverom mi dovoľte, aby som poďakoval za aktívnu činnosť výboru KST SOKOL HALIČ a to najmä p. Igorovi Kokavcovi, Mariánovi Hikkerovi, Jozefovi Beňovskému a tiež všetkým členom aj nečlenom, ktorí sa na našich akciách zúčastňujú. Ďalej mi dovoľte, aby som Vám všetkým zaželal šťastné a pokojné Vianoce, do nového roku hlavne veľa zdravia a sily pre úspešné zdolávanie prekážok a pre nás hlavne tých turistických. TURISTIKE ZDAR!

História klubu 2012
História klubu 2012
História klubu 2012