KST Sokol Halič
Klub slovenských turistov Sokol Halič

Zhodnotenie činnosti turistického klubu KST SOKOL Halič za rok 2013

Turistickú sezónu KST SOKOL Halič zahajuje prvým jarným výstupom na Lysec. Termín výstupu je už tradičný, a to najbližší víkend k prvému jarnému dňu. Tohto roku to bola prvá sobota po prvom jarnom dni, teda 23. marec. Na štarte sme sa zišli piati. Počasie bolo mierne pod mrakom, práve vhodné na turistiku. Tohto roku sme z Lysca pred medveďom utekať nemuseli, pochod sa nám perfektne vydaril.

Ako každý rok, tak aj na rok 2013 sme si na členskej schôdzi odsúhlasili kalendár turistických akcií. Tento kalendár sa nám s menšími obmenami, ktoré boli zapríčinené buď nepriazňou počasia, pracovnou zaneprázdnenosťou alebo inými príčinami podarilo dodržať.


 

Našim najväčším a tradičným podujatím je Haličská stovka, ktorá je už niekoľko rokov pýchou nášho klubu a ani počas čiastočnej stagnácie nášho klubu nestratila na svojej atraktívnosti a kvalite. Keďže sa jedná o celoslovenskú akciu, v žiadnom prípade si nesmieme dovoliť akýmkoľvek spôsobom znižovať jej úroveň. S priebehom tohtoročnej Haličskej stovky sme podrobne oboznámili našich občanov v predchádzajúcom čísle Haličských zvestí.


 

Čerešničkou na torte našej tohtoročnej turistickej sezóny bol však výstup na náš najvyšší štít GERLACH = 2 654,4 m n/m. Pre veľmi krátke občerstvenie pamäti: vrch Gerlach je najvyšším vrcholom pohoria Vysoké tatry. Je pomenovaný podľa neďalekej obce Gerlachov. V priebehu histórie sa pomenovanie štítu niekoľkokrát zmenilo. Štatút najvyššieho štítu potvrdil svojimi meraniami Ľudovít Greiner až v rokoch 1837-1838. Dovtedy bol za najvyšší štít považovaný Kriváň 2 494,7 m n/m, neskôr Lomnický štít 2 633,9 m n/m, alebo Ľadový štít 2 627,3 m n/m. Prvým človekom, ktorý vystúpil na Gerlach bol pravdepodobne učiteľ Ján Still v roku 1 834. V roku 1875 horskí vodcovia Ján Pasterňák a Ján Ruman Driečny mladší uskutočnili prvovýstup cez Batizovskú próbu.


 

Z pochopiteľných dôvodov, snom každého človeka, ktorý má rád hory, je výstup na Gerlach. Nebolo to inak ani s nami. Spolu s mojim dobrým kamarátom Marianom Hikkerom sme sa na tento výstup chystali štyri roky. Už počas vynášky z Popradského plesa na Chatu pod Rysmi v roku 2011 sme v podstate preberali ako sa tam dostať. Stále nám to niečo prekazilo. Buď to boli rodinné alebo iné problémy. Inak to nevyzeralo ani tohto roku. tohtoročný výstup na Gerlach sme totiž pripravovali s pomocou Petra Šperku. Vražda Petra Šperku dňa 23.6.2013 v základnom tábore pri výstupe na NANGA PARBAT (8 125 m n/m) nám naše plány zmarila. Naša túžba a odhodlanie a tiež tie štyri roky čakania boli tak silné, že sme pátrali a skúšali nájsť iné riešenie, až sme sa vďaka náhode nakontaktovali na úžasného človeka, horolezca a horského vodcu Sveťa Lacka (náš najúspešnejší horolezec v Himalájach Peter Hámor je jeho žiak), a tak kontúry nášho cieľa začali byť jasnejšie.


 

Aj keď sme v priebehu roka pomaly trénovali, vedeli sme, že to nestačí. Preto môj kamarát vymyslel tréningový plán. V rámci tohto tréningového plánu sme uskutočnili výstup na Sedem chotárov, kde sme si do batohov pribalili k bežným veciam aj 10 kg závažie. Ďalej sme prešli hrebeňom zo Siedmych chotárov do Budinej.


 

Dňa 29.8. sme absolvovali prechod hrebeňom Poľany od horského hotela Poľana do Jasenovského sedla a potom Rudnou magistrálou až na Hrb. Keďže sme nemali nikde zabezpečený nocľah (hrebeňovka Poľany sa ide 3 dni) tou istou trasou sme sa vrátili späť. Posledné 3 hodiny sme išli vo výdatnom lejaku. Týmto pochodom sme prešli trasu, ktorá sa bežne chodí 2 dni za jeden deň. Hneď na druhý deň, 30.8. išli naši mladší kolegovia z klubu na Roháče. Tu absolvovali národný výstup na sivý vrch. My s Marianom sme sa z pochopiteľných príčin tejto akcie nezúčastnili. Tak isto druhá časť našich mladších kolegov vystúpila na vrchol Ďumbier smerom z Čertovice.


 

No a to sa už blížil termín výstupu na Gerlach. Výstup sme zahájili dňa 8.9. ráno o 6:00 hod od Sliezskeho domu. Tu nám náš horský vodca odovzdal horolezeckú výstroj, t. zn. sedáky, laná, prilby a vyštartovali sme. Od Sliezskeho domu sme išli po červenej značke k Batizovskému plesu. Pri Sliezskom dome sa k nám pripojila skupinka dvoch horolezcov, ktorých viedol druhý vodca Fero Starinský. Našu skupinu v zložení Marian Hikker, Edo Hikker, Peter Ondris, Ladislav Kováč ml. a Pavel Jonáš viedol už spomínaný Sveťo Lacko. Trasa od Batizovského plesa viedla popod kostolík, ďalej Ťavím pilierom do Gerlachovského žľabu a Gerlachovským žľabom do Gerlachovského sedla. Pod Gerlachovským sedlom sa od nás odčlenila skupina dvoch horolezcov s vodcom Ferom Starinským, ku ktorým sa pripojili naši dvaja členovia Peter Ondris a Ladislav Kováč. My traja spolu so Sveťom sme z Gerlachovského sedla pokračovali hrebeňom a zadným pilierom Gerlachu na vrchol Gerlachu. Skupinka pod vedením Fera vystúpila najprv na Zadný Gerlach 2 616 m n/m. Po zdolaní Zadného Gerlachu potom chlapci prišli hrebeňom za nami. Zostupovali sme Batizovskou próbou k Sliezskemu domu. Zostup bol dosť náročný. Pri zostupe na úseku „Kramle“ totiž nejaký dobráčisko zlikvidoval reťaze, takže tento úsek sme museli zliezať istení lanom. Celý výstup nám trval 6 hodín. Zostupovali sme k Sliezskemu domu už po tme na čelovkách. Aj keď túra touto trasou trvá v priemere 12 hodín, nám to vďaka tomu, že nám už pomaly ale iste žltnú rodné listy trvalo dlhšie. Napriek tomu sme všetci túto túru zdolali bez väčších problémov.


 

Tohto roku nás ešte čaká tradičný Vianočný pochod, ktorý sa uskutoční dňa 26.12.2013. Odchod bude z námestia obecným autobusom. Hodinu odchodu ešte upresníme a zverejníme na našej vývesnej tabuli.
Na základe absolvovaných akcií môžeme rok 2013 v našom klube považovať za úspešný. Na rok 2014 máme už zostavený kalendár turistických podujatí, ktorý v dohľadnej dober zverejníme na našej vývesnej tabuli a tiež na našej internetovej stránke.


 

V budúcom roku sme si predsavzali venovať sa viac mládeži, a preto pripravujeme pre deti letný turistický tábor. Podrobnosti včas oznámime. Ďalej by sme chceli viac rozvíjať nielen pešiu turistiku, ale aj vodnú, prípadne cyklistickú turistiku.


 

Záverom mi dovoľte, aby som za úspešnú turistickú sezónu poďakoval všetkým aktívnym členom nášho oddielu, hlavne však Igorovi Kokavcovi a Marianovi Hikkerovi. Tiež musím poďakovať našim skvelým horským vodcom Sveťovi Lackovi a Ferovi Starinskému. Ďalej ďakujem Obecnému úradu Halič za pomoc a ochotu vyjsť nám v ústrety keď sme to potrebovali v priebehu celého roka. Zároveň mi dovoľte, aby som Vám všetkým zaželal krásne a pokojné Vianoce a do Nového roku hlavne veľa zdravia, šťastia a kľudných dní.


 

Ing. Pavel Jonáš
predseda KST SOKOL Halič